A dráma él! – Kihirdették az V. dráMÁzat eredményét

A Magyar Dráma Napja utáni délután a 12. dráMA – kortárs színházi találkozón jó hangulatú, a pályaműveket, az értékelés nehézségeit fellebbentő, kötetlen beszélgetés keretén belül hirdették ki a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem által szervezett, V. dráMÁzat drámapályázat eredményeit. Összesen 134 pályamű érkezett be, amelyet idén az eddigieknél népesebb zsűri értékelt, mondta a beszélgetés bevezetőjében Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház igazgatója.

A Debüt kategóriában azok a művek kerültek, melynek szerzője még nem publikált drámát, illetve nem is mutatták be írását. A beérkezett 64 magyar nyelvű pályaművet Czvikker Katalin a nagyváradi Szigligeti Színház főigazgatója, dramaturg, Hunyadi István színművész, Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház igazgatója, Szűcs Katalin Ágnes színházi szakíró, kritikus és Dálnoky Réka, a Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője, Lőkös Ildikó dramaturgok értékelték. Lőkös Ildikó a Debüt kategória értékelésekor kiemelte: „Örömre ad okot, hogy ilyen sokan vannak, akik fontosnak tartják, hogy színházi szövegeket létrehozzanak, gondolkodjanak arról a világról, amiben élünk, színpadi figurákat teremtsenek.” A zsűri többi tagjainak beszámolójából is az rajzolódott ki, hogy nem volt könnyű döntést hozni. Az eredményhirdetés izgalmas pontja volt a nyertes művek jeligéinek feltörése. Eszerint az első helyezett Mihály Zsombor A helyi című drámája, a második helyezett Harmadnapra című művet a Rácz Alíz jegyezte, a harmadik díjat pedig a Matchbox – Stöhr Orsolya munkája nyerte. (Sajnos, az eredetileg első helyezettnek megszavazott Vattacukor-ról a jelige fölfedése után kiderült, hogy nem felel meg a Debüt kiírásának.)

A DrámaÍRÓ kategóriába negyven magyar nyelvű dráma érkezett olyan alkotóktól, akiknek más művei már jelentek meg nyomtatásban. Első helyezést a zsűri nem adott ki, a második helyezést megosztva az Ikarosz – Szálinger Balázs verses szövege, illetve a Mielőtt a kakas – Polgár M. András pályázata – nyerték el. A harmadik helyezést, szintén megosztva A nap körül kering – Karánsebessy Balázs és a Bizalom utcá-nak – Lovassy Cseh Tamás – ítélték. A kategória pályaműveit Dálnoky Réka, Lőkös Ildikó és Szűcs Katalin Ágnes mellett Bíró Árpád Levente a nagyváradi Szigligeti Színház irodalmi titkára, Fazakas Márta, a nagyváradi Szigligeti Színház irodalmi titkára és Kárpáti Péter drámaíró, rendező értékelte. 

A zsűri tagjai közül többen megjegyezték, hogy nincs nagy színvonalbeli eltérés a Debüt és DráMAíró kategória között, többen is a formai invenciót, a téma aktualitását, az időbeli érvényességét tartották fontos szempontnak. Mindkét kategóriában több mű érintette a világjárvány körül kialakult diskurzusokat, az egyedüllét, a magányosság, az öregkor és „a közös emlékezet” témáját. 

A DramAUTOR kategóriában a dráMÁzat korábbi kiadásaihoz képest jóval több, szám szerint 31 román nyelvű drámával jelentkeztek alkotók. A Debüt vagy a DrámaÍRÓ kategóriában is olvasó zsűritagok együttértettek abban, hogy a dramAUTOR-ba beküldött pályaművek között számszerűsíthetően több izgalmasabb, értékesebb mű érkezett, mint az előző kettőbe. Nagy Pál kiemelte, hogy a román nyelvű drámák közt több volt a filozófikus tartalmú, vagy akár az abszurdba hajló, valamint a kivándorlás témája is többször visszaköszönt. 

Az igazi meglepetést a kategória legjobbja jeligéjének megfejtése jelentette, aki az a Radu Popescu, aki már a legutóbbi dráMÁzatot is megnyerte, most pedig nemcsak a Noul profet című művével lett első, hanem a Plimbarea Elizei című gyermekdarabjával külön díjban részesült. Úgy tűnik, a szerző hangvétele, világa nagyon összhangban van a dráMÁzat zsűrijének szempontjaival.  

Másodiknak Carmen Dominte írását, az Oameni de piatră-t, harmadiknak Marilena Dunitrescu Între viață și moarte darabját választotta a hat tagú zsűri.

A kategória pályaműveit, Albert Mária színházi szakíró, fordító, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, Győrfi Kata, költő, a Tomcsa Sándor Színház művészeti referense, Köllő Kata, színházi szakíró, kritikus, valamint Bíró Árpád Levente, Dálnoky Réka és Nagy Pál értékelte.

A két színház között megkezdődtek az egyeztetések az V. dráMAzat kötet tartalmát, megjelentetésének időpontját illetően. 

a Tomcsa Sándor Színház közleménye

Loading