Oktatási segédanyag a Tompa Miklós Társulat színészeinek előadásában

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata újabb projekten dolgozik, ezúttal az online oktatás megsegítését tűzte ki célul pedagógiai segédanyagok létrehozásával.

A Maros Megyei Tanfelügyelőséggel együttműködve a színészek a 9-12. osztályok számára kötelező olvasmányokból létrehozott kisvideókkal járulnak hozzá az online oktatás sikerességéhez, a diákok érettségire való felkészüléséhez. Az otthon felvett videók több mint 200, különböző korszakokból válogatott magyar irodalmi művet, vagy annak részletét mutatják be: az Ómagyar Mária-siralomtól a Tótékig, az Aranyembertől a Szindbád novellákig, nem mellőzve a kortárs magyar irodalom remekműveit sem.

Az oktatási segédanyagokat a Színház egy erre a célra létrehozott online platformra tölti fel, a tanárok és a diákok pedig a tanfelügyelőség által megosztott hozzáférés segítségével érik majd el azokat.

Loading